Waterstoffabriek in het groen is geen goed plan!

Slechts weinig inwoners van Nissewaard zijn op de hoogte van het feit dat het Ministerie van Economische Zaken een een zoeklocatie heeft aangewezen voor een waterstoffabriek en convertersstation rondom het Tennet 380 kV hoogspanningsstation 'Simonshaven''

Dit in 2009 aangelegde hoogspanningsstation ligt pal naast natuurgebied Biert, recreatiegebied de Bernisse en de Geervlietse landbouwpolder Hoenderhoek.

Naast een waterstoffabriek (op papier de elektrolyser genoemd) van 20 hectare gaat het ook om een converterstation van 5,5 hectare. In de aangereikte informatie, tijdens de inloop avond op 20 maart in het Carlton Oasis hotel in Spijkenisse wordt uitgegaan van 25 meter hoge gebouwen (te vergelijken met complete flatgebouwen).

Familie Lugtenburg van Boerderij Hof van Heden heeft grote zorgen over de aanwijzing van deze zoeklocatie in het gebied waar zij werken en wonen. Hun brede bezwaren vanuit natuur- en leefomgevingsperspectief zijn:

- Verstoring van het naastgelegen weidevogelgebied in de Biertse polder;

- Verstoring c.q. verdwijning van de flora en fauna in de Bernisse alsmede van de akkergronden in polder Hoenderhoek;

- Vernietiging van een authentiek stuk polder;

- Door grootverbruik van zoetwater uit de Bernisse, ontstaat verzilting van de gronden in Nissewaard;

- Onevenredige toename van het aantal verkeersbewegingen op wegen die daarvoor niet toereikend zijn (te smal, niet geschikt voor zwaar verkeer, bomendijken);

- En de veiligheid die in het geding komt. Enerzijds veroorzaakt door de enorme toename van het aantal verkeersbewegingen (24/7) anderzijds in geval van incidenten.

Net zoals in 2020 is ook nu de Maasvlakte de meest geschikte locatie voor deze industriële plannen.

Gaan deze plannen u ook zo aan het hart? Tijd voor actie! Want het is heel kort dag! Tot en met 4 april 2024 kunt u bezwaar aantekenen via deze link:

https://fd7.formdesk.com/RVO_Bureau_Energieprojecten/VAWOZ_cNRD/?get=1&sidn=290a5c3f97ed40e6909c9c7d99def3a3

Vul de zienswijze in en meld in ieder geval dat u tegen de komst van het converterstation èn de waterstoffabriek bent.

Mocht u problemen hebben met invullen van de zienswijze? Of bent u benieuwd hoe de zoeklocatie er uit ziet, om daarna uw besluit te nemen?

Kom op vrijdag 29 maart of zaterdag 30 maart naar Boerderij Hof van Heden, Ringdijk 14 in Geervliet. Van 12:00 tot 16:00 uur staan we voor u klaar om u te ontvangen en te laten zien hoe mooi dit stukje Nissewaard is.

Samen staan we sterker!